Aanmelden 2020-2021

Let op: Aanmelden voor het schooljaar 2020-2021 is mogelijk na bezoek aan een van de informatieavonden en/of een gesprek met een teamlid van het NOVA Tienercollege. U vindt het aanmeldformulier hier.

Op welke gronden worden leerlingen aangenomen op het NOVA Tienercollege? Leerlingen worden geselecteerd binnen een combinatie van meerdere criteria te weten:

  • instroom – groep 7 gaat vóór groep 8 en instroom klas 1 in principe niet mogelijk.
  • niveaupotentie: wij richten ons op kinderen waarvan de huidige basisschoolleerkracht aangeeft dat er havo/vwo-potentie (CITO LVS scores I en II) aanwezig is of als er andere aanwijsbare redenen hiervoor zijn (vanuit intern begeleider of andere ondersteuning).
  • verantwoordelijkheid: de leerling dient een zekere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te bezitten. Op het NOVA werken we veel met dag- en weekplanners. Huiswerk is ook onderdeel van ons onderwijs.
  • onderzoekende instelling: op het NOVA werken we veelal in projectvorm waarbij leerlingen veel moeten onderzoeken. Het is van belang dat uw kind gemotiveerd is op deze manier te werken.

De uitgebreide omschrijving vindt u bij het aanmeldformulier.