Inschrijven voor 2019-2020

Let op: Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 is mogelijk na bezoek aan een van de informatieavonden en/of een gesprek met een teamlid van het NOVA Tienercollege. De inschrijvingsmodule wordt op 18 januari 2019 weer zichtbaar.

Op welke gronden worden leerlingen aangenomen op het NOVA Tienercollege? Leerlingen worden geselecteerd binnen een combinatie van meerdere criteria te weten:

  • instroom – groep 7 gaat vóór groep 8 en instroom klas 1 in principe niet mogelijk.
  • niveaupotentie: wij richten ons op kinderen waarvan de huidige basisschoolleerkracht aangeeft dat er havo/vwo-potentie aanwezig is of als er andere aanwijsbare redenen hiervoor zijn (vanuit intern begeleider of andere ondersteuning)
  • verantwoordelijkheid: de leerling dient een zekere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te bezitten. Op het NOVA werken we veel met dag- en weekplanners. Huiswerk is ook onderdeel van ons onderwijs.
  • onderzoekende instelling: op het NOVA werken we veelal in projectvorm waarbij leerlingen veel moeten onderzoeken. Het is van belang dat uw kind gemotiveerd is op deze manier te werken.