Ons onderwijs

Het NOVA Tienercollege

Nestas en SDL werken samen aan onderwijs van 10-14 jaar.

Naast de kernvakken worden de leerlingen op het NOVA Tienercollege in een inspirerende leeromgeving uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen met projectmodules en zaakvakken. Onderzoeken, samenwerken en presenteren zijn belangrijke aandachtspunten. Op het NOVA Tienercollege hanteren we flexibele schooltijden en voor alle leerlingen is er een continurooster. Klik voor meer informatie over ons onderwijs op NOVA-CONCEPT.