Aanmelden/Inschrijven

Aanmelden voor het NOVA Tienercollege schooljaar 2020-2021
(aanmelding nog niet gestart)

Aanmelding = geen inschrijving! Leest u a.u.b. onderstaande informatie door.

Aanmelden voor het schooljaar 2020-2021 is mogelijk na bezoek aan een van de informatiebijeenkomsten en/of een gesprek met een teamlid van het NOVA Tienercollege. (de aanmelding is nog niet geopend)

Leerlingen worden geselecteerd binnen een combinatie van meerdere criteria, te weten:

 1. instroom – enkel leerlingen die in schooljaar 2020-2021 starten met groep 7.
 2. niveaupotentie: onze doelgroep is het kind waarvan de huidige basisschoolleerkracht aangeeft dat er havo/vwo-potentie aanwezig is of als er andere aanwijsbare redenen hiervoor zijn (vanuit intern begeleider of andere ondersteuning)
 3. verantwoordelijkheid: de leerling dient een zekere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te bezitten. Op het NOVA werken we veel met dag- en weekplanners. Huiswerk is ook onderdeel van ons onderwijs.
 4. onderzoekende instelling: op het NOVA werken we veelal in projectvorm waarbij leerlingen veel moeten onderzoeken. Het is van belang dat uw kind gemotiveerd is op deze manier te werken. Samenwerken is hier altijd een onderdeel van.

Hieronder vindt u de stappen betreffende het aanmelden van uw kind op het NOVA Tienercollege.

 1. Ouders/verzorgers vullen het aanmeldformulier in.
 2. Met alle ouders/verzorgers en kind houden we een intakegesprek – periode maart – april.Voorafgaand aan het gesprek verzoeken wij samen met uw kind het intakeformulier in te vullen dat u ontvangt van de intern begeleider. De gesprekken vinden altijd plaats met ouder(s), kind, een van de NOVA-leerkrachten en de intern begeleider van het NOVA Tienercollege.
 3. Gegevens Cito LVS en contact met huidige basisschool:
 • We verzoeken u om een overzicht van de scores Cito LVS (rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen vanaf groep 3) naar ons door te sturen.
 • Vervolgens nemen we contact op met de huidige basisschool. Dan zullen we hun advies vragen, maar we zullen ook de werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling e.d. bespreken.
 • Na het gesprek en het contact met de huidige basisschool gaat het team met elkaar in bespreking over de aanname van de aangemelde kinderen.

We nemen altijd z.s.m. contact op met ouders/verzorgers.

 

De laatste stappen voor aanname van leerlingen:

 1. U stuurt ons het ingevulde inschrijfformulier, welke u ontvangt na de mededeling dat uw kind op het NOVA Tienercollege kan gaan starten in september 2020.
 2. We zullen de huidige basisschool vragen om een onderwijskundig rapport naar ons te sturen.
 3. Wij zullen de huidige basisschool verzoeken om de leerling uit te schrijven.
 4. Uw kind begint een nieuw, spannend avontuur op het NOVA Tienercollege.
De aanmeldingstermijn voor schooljaar 2019-2020 is afgelopen. Mocht u geïnteresseerd zijn in het NOVA Tienercollege voor schooljaar 2020-2021, houd dan onze website in de gaten of laat ons weten dat u op de hoogte gehouden wilt worden via het contactformulier.