Aanmelden voor het NOVA

Aanmelden voor het NOVA Tienercollege schooljaar 2022-2023

Aanmelding = geen definitieve inschrijving! Leest u a.u.b. onderstaande informatie door.

Aanmelden voor het schooljaar 2022-2023 is mogelijk na bezoek aan een van de informatiebijeenkomsten en/of een gesprek met een teamlid van het NOVA Tienercollege.

Leerlingen worden geselecteerd binnen een combinatie van meerdere criteria, te weten:

 1. instroom – voorkeur voor leerlingen die in schooljaar 2022-2023 starten met groep 7. Er is echter ook ruimte voor groep 8.
 2. verantwoordelijkheid: de leerling dient een zekere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te bezitten. Op het NOVA werken we veel met dag- en weekplanners. Huiswerk is ook onderdeel van ons onderwijs.
 3. onderzoekende instelling: op het NOVA werken we regelmatig met projecten waarbij leerlingen moeten onderzoeken. Het is van belang dat uw kind gemotiveerd is op deze manier te werken. Samenwerken is hier altijd een onderdeel van.

Hieronder vindt u de stappen betreffende het aanmelden van uw kind op het NOVA Tienercollege.

 1. Ouders/verzorgers vullen het aanmeldformulier in.
 2. Met alle ouders/verzorgers en kind houden we een intakegesprek – periode maart-juni. Voorafgaand aan het gesprek verzoeken wij u de huidige school op de hoogte te stellen van uw interesse in het NOVA Tienercollege. Daarnaast vult u met uw kind het intakeformulier in dat u ontvangt van de intern begeleider. De gesprekken vinden altijd plaats met ouder(s), kind, een van de NOVA-leerkrachten en/of de intern begeleider van het NOVA Tienercollege.
 3. Wij gaan in gesprek met de huidige school. We zullen om hun advies vragen, maar ook de werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling e.d. bespreken.
 4. Gegevens CITO LVS: We verzoeken u om een overzicht van de scores Cito LVS (rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen vanaf groep 3) naar ons door te sturen.
 5. Na het gesprek met u en de huidige basisschool gaat het team met elkaar in bespreking over de aanname van de aangemelde kinderen.

We nemen altijd z.s.m. contact op met ouders/verzorgers.

 

De laatste stappen bij aanname van leerlingen:

 1. U stuurt ons het ingevulde inschrijfformulier, welke u ontvangt na de mededeling dat uw kind op het NOVA Tienercollege kan gaan starten in augustus 2022.
 2. We vragen de huidige basisschool om een onderwijskundig rapport naar ons te sturen.
 3. Wij verzoeken de huidige basisschool de leerling uit te schrijven.
 4. Uw kind begint een nieuw, spannend avontuur op het NOVA Tienercollege.
Aanmelden kind schooljaar 2022-2023
Is de school van uw kind al op de hoogte van uw interesse in het NOVA Tienercollege? *
Indien er sprake is van co-ouderschap, zijn alle betrokken ouders op de hoogte van deze aanmelding?