Aanmelden/Inschrijven

Aanmelden voor het NOVA Tienercollege schooljaar 2019-2020

Aanmelding = geen inschrijving! Leest u a.u.b. onderstaande informatie door.

Aanmelden voor het schooljaar 2019-2020 is mogelijk na bezoek aan een van de informatieavonden en/of een gesprek met een teamlid van het NOVA Tienercollege.

Leerlingen worden geselecteerd binnen een combinatie van meerdere criteria, te weten:

 1. instroom – groep 7 gaat vóór groep 8 en instroom klas 1 niet mogelijk.
 2. niveaupotentie: wij richten ons op kinderen waarvan de huidige basisschoolleerkracht aangeeft dat er havo/vwo-potentie aanwezig is of als er andere aanwijsbare redenen hiervoor zijn (vanuit intern begeleider of andere ondersteuning)
 3. verantwoordelijkheid: de leerling dient een zekere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te bezitten. Op het NOVA werken we veel met dag- en weekplanners. Huiswerk is ook onderdeel van ons onderwijs.
 4. onderzoekende instelling: op het NOVA werken we veelal in projectvorm waarbij leerlingen veel moeten onderzoeken. Het is van belang dat uw kind gemotiveerd is op deze manier te werken.

Hieronder vindt u de stappen betreffende het aanmelden van uw kind op het NOVA Tienercollege.

 1. Ouders/verzorgers vullen het aanmeldformulier dat u hieronder vindt. U kunt dit tot uiterlijk 1 maart 2019

 

 1. Met alle ouders/verzorgers en kind houden we een intakegesprek – periode maart – april.Voorafgaand aan het gesprek verzoeken wij samen met uw kind het intakeformulier in te vullen dat u ontvangt van de intern begeleider. De gesprekken vinden altijd plaats met ouder(s), kind, een van de NOVA-leerkrachten en de intern begeleider van het NOVA Tienercollege.

 

 1. Gegevens Cito LVS en contact met huidige basisschool
 • We verzoeken u om een overzicht van de scores Cito LVS (rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen vanaf groep 3) naar ons door te sturen.
 • Vervolgens nemen we contact op met de huidige basisschool. Dan zullen we hun advies vragen, maar we zullen ook de werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling e.d. bespreken.

 

 1. Na het contact met de huidige basisschool zijn er drie opties:
 • Uw kind wordt na het eerste intakegesprek toegelaten tot het NOVA Tienercollege.
 • Indien nodig zullen we u nog een keer uitnodigen voor een gesprek. Na dat gesprek zullen we bepalen of uw kind wordt toegelaten tot het NOVA Tienercollege.
 • Uw kind wordt niet toegelaten tot het NOVA Tienercollege.
 • We nemen altijd z.s.m. contact op met ouders/verzorgers – uiterlijk 15 mei 2019

 

 1. De laatste stappen voor aanname van leerlingen:
 • U stuurt ons het ingevulde inschrijfformulier, welke u ontvangt na de mededeling dat uw kind op het NOVA Tienercollege kan gaan starten in september 2019.
 • We zullen de huidige basisschool vragen om een onderwijskundig rapport naar ons te sturen.
 • Wij zullen de huidige basisschool verzoeken om de leerling uit te schrijven.
 • Uw kind begint een nieuw, spannend avontuur op het NOVA Tienercollege.
De aanmeldingstermijn voor schooljaar 2019-2020 is afgelopen. Mocht u geïnteresseerd zijn in het NOVA Tienercollege voor schooljaar 2020-2021, houd dan onze website in de gaten of laat ons weten dat u op de hoogte gehouden wilt worden via het contactformulier.