NOVA Concept

N

Nieuwsgierig

O

Onderzoekend

V

Verantwoordelijk

A

Ambitieus

Uniek onderwijsconcept in Dordrecht

Het NOVA Tienercollege bestaat sinds augustus 2018 en heeft een andere aanvliegroute naar het middelbaar onderwijs. Leerlingen starten in groep 7 en blijven vier jaar verbonden aan het NOVA Tienercollege, waar ze geleidelijk aan wennen aan de middelbare school. Ons onderwijs is gericht op leerlingen met havo/vwo-potentie. Kinderen die aangemeld worden voor het NOVA Tienercollege zijn gemotiveerd om volgens het NOVA-onderwijsconcept te leren en te werken.

Na vier jaar NOVA Tienercollege stroomt een leerling volledig door naar het voortgezet onderwijs.

Op het NOVA Tienercollege werken de leerlingen op hun eigen niveau aan de kernvakken. De zaakvakken van het basisonderwijs worden op een unieke manier aangeboden: in vakoverstijgende projecten. Daarbij komen niet alleen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek aan bod, maar dankzij de samenwerking met de leraren van het Stedelijk Dalton Lyceum (SDL) ook vakgebieden als wiskunde, biologie en Latijn! Alle thema’s worden aangeboden volgens het concept onderzoekend leren.

Flexibele schooltijden en continurooster

Omdat niet alle leerlingen evenveel tijd nodig hebben voor hun werk en planning, werken we met flexibele lestijden. Dit is ook fijn voor de leerlingen die wat verder weg wonen. We werken met een continurooster.

Tijdens de flextijden (8.30 – 9.00 en 14.30 – 15.00) voert de groepsleerkracht regelmatig persoonlijke leergesprekken met leerlingen. De andere leerlingen maken hun dag- of weekplanning en/of werken zelfstandig aan hun taken.

Tussen 9.00 en 14.30 uur zijn alle leerlingen op school.

Op woensdag zijn er voor alle NOVA-leerlingen van groep 7 en 8 vaste schooltijden: 8.45-13.45 uur.

Zodra de NOVA-leerling in klas 1 komt, is het rooster gevarieerder.

Inzet leerkrachten Stedelijk Dalton Lyceum

Vanaf het eerste jaar op het NOVA Tienercollege krijgen de leerlingen al regelmatig te maken met diverse docenten vanuit het Stedelijk Dalton Lyceum. In het begin komen de docenten naar het NOVA Tienercollege toe, maar gaandeweg zullen de leerlingen ook regelmatig lessen volgen op de locaties Overkampweg en/of Kapteynweg.

Daarnaast volgen de groepen vanaf groep 7 al praktijklessen zoals Kunst en Muziek op de locaties van het Stedelijk Dalton Lyceum, onder begeleiding van hun groepsleerkracht.

Zo wennen de leerlingen geleidelijk aan het voortgezet onderwijs.

Geleidelijker overgang naar voortgezet onderwijs

Veel kinderen vinden het spannend om naar de middelbare school te gaan: van een kleinschalige omgeving waar iedereen elkaar kent, naar een grote school. De meeste kinderen hebben na een paar maanden het ritme van de middelbare school wel te pakken. Er zijn echter ook kinderen die daar meer tijd voor nodig hebben. Op het NOVA Tienercollege wordt de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs rustiger opgebouwd.
Doordat de overgang naar de middelbare school later plaatsvindt, wordt ook het eindadvies uitgesteld. Halverwege het tweede leerjaar van de middelbare school wordt het eindadvies meegegeven.

Veel persoonlijke aandacht voor uw kind

Omdat de leerlingen ’s ochtends en ’s middags een flexibele in- en uitlooptijd hebben, heeft de leerkracht minimaal eens per drie weken uitgebreid de tijd voor een individueel gesprek met elke leerling. Zo bieden we de leerlingen nog beter onderwijs op maat.

Omdat de leerlingen ’s ochtends op chromebooks in eigen tempo werken aan rekenen en taal, is er ruimte voor extra instructie waar nodig.

Kernvakken rekenen en taal op eigen niveau

De leerlingen op het NOVA Tienercollege werken tijdens de kernvakken rekenen, taal en spelling digitaal in eigen tempo en op eigen niveau. De groepsleerkracht heeft daardoor veel tijd voor individuele hulp. Er zijn voor alle kernvakken dagelijks ook vaste instructiemomenten; interactief contact tussen leerkracht en leerlingen blijft de basis voor een succesvolle schoolcarrière.

De leerlingen maken elke dag een planning van hun werk. Naarmate een leerling meer zelfstandigheid toont, kan hij/zij ook met een weekplanning gaan werken.

Kunst, muziek en beweging: onmisbare elementen van goed onderwijs

Creatief en oplossingsgericht denken en samenwerken zijn vaardigheden waar steeds meer waarde aan wordt gehecht. Hoewel deze vaardigheden natuurlijk tijdens de ‘gewone’ lessen ook worden ontwikkeld, zien we dat bij Kunst, Muziek, Gym en ICT & Techniek nog duidelijker naar voren komen.

Het vak Kunst wordt wekelijks gegeven door een docent van het Stedelijk Dalton Lyceum. Deze docent werkt ook volgens het principe onderzoekend leren en sluit regelmatig aan bij de vakoverstijgende projecten.

De leerlingen krijgen twee per week een bewegingsonderwijs. Deze lessen worden verzorgd door vakdocenten lichamelijke oefening. De lessen voor NOVA 7/8 worden gegeven in de gymzaal van Sparta, die naast de school ligt. De leerlingen van NOVA 8/1 en 1/2 gymmen op de locatie Kapteynweg.

Muziek wordt in alle leerjaren gegeven door een vakdocent van het Stedelijk Dalton Lyceum, op de locatie Overkampweg.

ICT & Techniek en Engels

ICT & Techniek vormt voor alle leerlingen op het NOVA Tienercollege een vast onderdeel van het onderwijsaanbod. De leerlingen komen in aanraking met alle basisvaardigheden op ICT-gebied. Programmeren mag daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Ook Engels neemt een steeds belangrijkere plaats in de toekomst van onze jeugd. Opleidingen zijn vaak internationaal gericht, zowel de lesstof (vaak Engelstalig)  als docenten en studenten die uit andere landen komen. Vanaf de start op het NOVA Tienercollege krijgen de leerlingen minimaal 1,5 uur Engels per week. Ze worden hiermee goed voorbereid op de later te behalen Anglia- en Cambridge-examens.

Samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam

Twee keer per jaar volgen de leerlingen een onderzoeksproject in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zowel bij de eigen NOVA/Blink-projecten als bij de Erasmus-projecten maken we gebruik van de cylcus van onderzoekend leren die door de universiteit is opgesteld. Die onderzoeksvaardigheden zijn van belang op het HBO en op de universiteit.
Onderwerpen die aan bod komen via de Erasmus Junior Colleges zijn: Gaming, Rechten, Filosofie, Economie, Psychologie en Geneeskunde.

De leerlingen van de hogere jaren werken aan thematische onderzoeksprojecten zoals Rotterdam 010 en De haven van de toekomst, zodat zij goed voorbereid aan hun profielwerkstuk in de bovenbouw starten. Ook deze thema’s worden vanuit het Erasmus aangeboden.

Samenwerking OPOD en Stedelijk Dalton Lyceum

De stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in Dordrecht en het Stedelijk Dalton Lyceum hebben de handen ineen geslagen om het NOVA Tienercollege te realiseren. Het doel van het NOVA Tienercollege is een inspirerende en uitdagende leeromgeving te creëren waarin leerlingen uitgedaagd worden om hun cognitieve én creatieve talenten verder te ontwikkelen.

Door de samenwerking van de besturen zien we ook op andere vlakken steeds meer samenwerking; tussen leerkrachten, team- en locatieleiders, directie en ondersteuners op het gebied van zorg.

Cito-toetsen op het NOVA Tienercollege

We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van alle leerlingen goed in de gaten te houden. Naast het dagelijkse werk in de klas maken we voor de leerlingen van NOVA 7 en 8 gebruik van het Cito Leerlingvolgsysteem. In NOVA 8 maken de leerlingen ook de eindtoets basisonderwijs.

Voor de leerlingen van NOVA 1 en 2 maken we gebruik van Cito VAS.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Bent u nieuwsgierig geworden naar het onderwijsconcept van het NOVA Tienercollege? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.