NOVA Concept

N

Nieuwsgierig

O

Onderzoekend

V

Verantwoordelijk

A

Ambitieus

Uniek onderwijsconcept in Dordrecht

In augustus 2018 is het NOVA Tienercollege gestart, een school voor leerlingen van 10-14 jaar met havo- of vwo-potentie. Kinderen die zich aanmelden voor het NOVA Tienercollege zijn gemotiveerd om volgens het NOVA-onderwijsconcept te leren en te werken.

Na vier jaar NOVA Tienercollege stroomt een leerling uit naar de derde klas van het voortgezet onderwijs.

Op het NOVA Tienercollege werken de leerlingen op hun eigen niveau aan de kernvakken. De zaakvakken worden op een unieke manier aangeboden: in vakoverstijgende projecten. Daarbij komen niet alleen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek aan bod, maar dankzij de samenwerking met de SDL-leerkrachten ook vakgebieden als economie, wiskunde, filosofie en Latijn en Grieks! Alle projecten worden aangeboden volgens het concept onderzoekend leren.

Flexibele schooltijden en continurooster

Omdat niet alle leerlingen evenveel tijd nodig hebben voor hun werk en planning, werken we met flexibele lestijden. Dit is ook fijn voor de leerlingen die wat verder weg wonen. We werken met een continurooster.

Tijdens de flextijden (8.30 – 9.00 en 14.30 – 15.00) voert de groepsleerkracht regelmatig persoonlijke coachgesprekken met leerlingen. De andere leerlingen maken hun dag- of weekplanning en/of werken zelfstandig aan hun taken.

Tussen 9.00 en 14.30 uur zijn alle leerlingen op school.

Op woensdag zijn er voor alle NOVA-leerlingen vaste schooltijden: 8.45-13.45 uur.

Inzet leerkrachten Stedelijk Dalton Lyceum

Vanaf het eerste jaar op het NOVA Tienercollege krijgen de leerlingen al regelmatig te maken met diverse docenten vanuit het Stedelijk Dalton Lyceum. In het begin komen de docenten naar het NOVA Tienercollege toe, maar gaandeweg zullen de leerlingen ook regelmatig lessen volgen op de locaties Overkampweg en/of Kapteynweg.

Zo wennen de leerlingen geleidelijk aan het voortgezet onderwijs. Overigens gaan de leerlingen al vanaf groep 7 wekelijks naar een van de locaties van het Stedelijk Dalton Lyceum voor de kunstles.

Geleidelijker overgang naar voortgezet onderwijs

Veel kinderen vinden het spannend om naar de middelbare school te gaan: van een kleinschalige omgeving waar iedereen elkaar kent, naar een grote school. De meeste kinderen hebben na een paar maanden het ritme van de middelbare school wel te pakken. Er zijn echter ook kinderen die daar meer tijd voor nodig hebben. Op het NOVA Tienercollege wordt de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs rustiger opgebouwd.
Doordat de overgang naar de middelbare school later plaatsvindt, wordt ook het eindadvies uitgesteld. Pas als de leerlingen naar de derde klas van de middelbare school overstappen, wordt het eindadvies meegegeven.

Veel persoonlijke aandacht voor uw kind

Omdat de leerlingen ’s ochtends en ’s middags een flexibele inloop- en uitlooptijd hebben, heeft de leerkracht minimaal eens per drie weken uitgebreid de tijd voor een individueel gesprek met elke leerling. Zo bieden we de leerlingen nog beter onderwijs op maat.

De leerlingen werken ’s ochtends met chromebooks op hun eigen niveau, maar het persoonlijk contact tussen leerlingen en leerkracht is en blijft een zeer belangrijk onderdeel van de dag. Er zijn dan ook elke dag vaste instructiemomenten voor de kernvakken. Omdat de leerlingen ’s ochtends op chromebooks in eigen tempo werken aan rekenen en taal, heeft de leerkracht ook veel tijd voor extra instructie.

Kernvakken rekenen en taal op eigen niveau

De leerlingen op het NOVA Tienercollege werken tijdens de kernvakken rekenen, taal en spelling digitaal in eigen tempo en op eigen niveau. De groepsleerkracht heeft daardoor veel tijd voor individuele hulp. Er zijn voor alle kernvakken dagelijks ook vaste instructiemomenten; interactief contact tussen leerkracht en leerlingen blijft de basis voor een succesvolle schoolcarrière.

De leerlingen maken elke dag een planning van hun werk. Naarmate een leerling meer zelfstandigheid toont, kan hij/zij ook met een weekplanning gaan werken.

Kunst en bewegen: onmisbare elementen van goed onderwijs

Het vak Kunst wordt gegeven door een docent van het SDL. De groepsleerkracht is ook bij de lessen aanwezig. Deze docent werkt ook volgens het principe onderzoekend leren en sluit regelmatig aan bij de lopende vakoverstijgende projecten.

De leerlingen krijgen drie per week een les bewegingsonderwijs. De meeste lessen worden verzorgd door een vakdocent lichamelijke oefening. De lessen worden gegeven in de gymzaal van Sparta, die naast de school ligt.

Informatica en Engels

Informatica vormt voor alle leerlingen op het NOVA Tienercollege een vast onderdeel van het onderwijsaanbod. De leerlingen komen in aanraking met alle basisvaardigheden op ICT-gebied. Programmeren mag daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Ook Engels neemt een steeds belangrijke plaats in de toekomst van deze jeugd. Opleidingen zijn vaak internationaal gericht, zowel de lesstof (vaak Engelstalig)  als docenten en studenten die uit andere landen komen. Vanaf de start op het NOVA Tienercollege krijgen de leerlingen minimaal 1,5 uur Engels per week. Ze worden hiermee goed voorbereid op de later te behalen Anglia- en Cambridge-examens.

Voor deze lessen komen SDL-docenten naar de locatie Eddingtonweg.

Samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam

Twee keer per jaar volgen de leerlingen een onderzoeksproject in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zowel bij de eigen NOVA-projecten als bij de Erasmus-projecten maken we gebruik van de cylcus van onderzoekend leren die door de universiteit is opgesteld. Die onderzoeksvaardigheden zijn van belang op het HBO of op de universiteit.
Een onderzoeksproject van de universiteit bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. De startbijeenkomsten vinden altijd plaats op de EUR, waar de leerlingen o.a. les krijgen van een professor. Aan het einde van een project presenteren de leerlingen hun eigen onderzoek met de daarbij horende conclusies.

Samenwerking OPOD en Stedelijk Dalton Lyceum

De stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in Dordrecht en het Stedelijk Dalton Lyceum hebben de handen ineen geslagen om het NOVA Tienercollege te realiseren. Het doel van het NOVA Tienercollege is een inspirerende en uitdagende leeromgeving te creëren waarin leerlingen uitgedaagd worden om hun cognitieve én creatieve talenten verder te ontwikkelen.

Door de samenwerking van de besturen zien we ook op andere vlakken steeds meer samenwerking; tussen leerkrachten, team- en locatieleiders, directie en ondersteuners op het gebied van zorg.

Cito-toetsen op het NOVA Tienercollege

We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van alle leerlingen goed in de gaten te houden. Naast het dagelijkse werk in de klas  maken we voor de leerlingen van NOVA 7 en 8 gebruik van het Cito Leerlingvolgsysteem. In NOVA 8 maken de leerlingen ook de eindtoets basisonderwijs.

Voor de leerlingen van NOVA 1 en 2 maken we gebruik van Cito VAS.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Bent u nieuwsgierig geworden naar het onderwijsconcept van het NOVA Tienercollege? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.